Digitalizacija poslovanja leasing društva

Segmentacija tržišta je prvi korak prema digitalizaciji. Nikada baš svi vanjski ali i unutrašnji korisnici neće željeti digitalizaciju. Dok se još na unutarnje korisnike može djelovati i “prisiliti” ih na uvođenje digitalizacije njihovih poslovnih procesa, digitalizacija procesa koje koriste vanjski korisnici mogla bi biti vrlo zahtjevna jer će uvijek biti nekih tradicionalnih korisnika koji će željeti poslove obavljati na stari, tradicionalni način dok će drugi birati baš leasing društva koja su maksimalno implementirala digitalizaciju i automatizaciju poslovanja.

Načini i vrste testiranja novih funkcionalnsti kod ERP-a

Danas postoji mnogo vrsta i načina testiranja novih funkcionalnosti ERP-a, a odluka o načinu i vrsti koja će se koristiti na projektu zavisi od raznih faktora kao što su metodologija rada, rok isporuke, budžet, raspoloživi ljudski resursi, itd. U nastavku ćemo pokušati približiti neke vrste testiranja softvera. Testiranje se najčešće smatra nekim sporednim i manje…

Izrada Business Continuity & Disaster Recovery – BCDR strategije i povezanost s normom ISO 22301

Analiza rizika (Risk Analysis – RA), analiza utjecaja na poslovanje (Business Impact Analysis – BIA) ključni su alati za organizacije koje se suočavaju s pitanjem kako izgraditi strategiju nastavka poslovanja i oporavka od katastrofe (Business Continuity & Disaster Recovery – BCDR).

PLANIRANJE KONTINUITETA POSLOVANJA (Business Continuity) & OPORAVAK OD KATASTROFE (Disaster Recovery)

Kontinuitet poslovanja (Business Continuity  ili BC) i oporavak od katastrofe (Disaster Recovery ili DR) usko su povezane aktivnosti. BC-DR podržavaju sposobnost organizacije da ostane operativna nakon nekog nepredviđenog i nepovoljnog događaja.

Robotska automatizacija poslovnih procesa

Robotska automatizacija procesa (Robotic Process Automation ili RPA) je tehnologija je koja omogućuje  konfiguriranje računalnog softvera ili “robota” za oponašanje i integraciju akcija ljudske interakcije unutar digitalnih sustava za izvršavanje poslovnog procesa.

Vaterfall ili Agile? Koji pristup odabrati prilikom implementacije ERP-a

Kada organizaciju počnu gledati na implementaciju ERP-a, jedno od prvih pitanja na koje je potrebno odgovoriti nakon što se odredi koju će se ERP implementirati je koji pristup upravljanja implementacijom će se izabrati. Iako postoji prilični broj uvijek potrebnih koraka koje je potrebno poduzeti za uspješnu implementaciju ERP sustava, pristupi koji se mogu poduzeti kako…

Digitalna transformacija (DT) i upravljanje poslovnim procesima (BPM)

Digitalna transformacija (DT) je integracija digitalne tehnologije u sva područja poslovanja neke organizacije. DT se manifestira u temeljnoj promjeni načina rada i isporuke vrijednosti kupcima. Transformacija u smislu upravljanja procesima znači odmaknuti se od ustaljenih poslovnih procesa na kojima su neke organizacije izgrađene u korist relativno novih praksi koje se još uvijek razvijaju i definiraju.