Načini i vrste testiranja novih funkcionalnsti kod ERP-a

Danas postoji mnogo vrsta i načina testiranja novih funkcionalnosti ERP-a, a odluka o načinu i vrsti koja će se koristiti na projektu zavisi od raznih faktora kao što su metodologija rada, rok isporuke, budžet, raspoloživi ljudski resursi, itd. U nastavku ćemo pokušati približiti neke vrste testiranja softvera. Testiranje se najčešće smatra nekim sporednim i manje…

Vaterfall ili Agile? Koji pristup odabrati prilikom implementacije ERP-a

Kada organizaciju počnu gledati na implementaciju ERP-a, jedno od prvih pitanja na koje je potrebno odgovoriti nakon što se odredi koju će se ERP implementirati je koji pristup upravljanja implementacijom će se izabrati. Iako postoji prilični broj uvijek potrebnih koraka koje je potrebno poduzeti za uspješnu implementaciju ERP sustava, pristupi koji se mogu poduzeti kako…