Digitalizacija poslovanja leasing društva

Segmentacija tržišta je prvi korak prema digitalizaciji. Nikada baš svi vanjski ali i unutrašnji korisnici neće željeti digitalizaciju. Dok se još na unutarnje korisnike može djelovati i “prisiliti” ih na uvođenje digitalizacije njihovih poslovnih procesa, digitalizacija procesa koje koriste vanjski korisnici mogla bi biti vrlo zahtjevna jer će uvijek biti nekih tradicionalnih korisnika koji će željeti poslove obavljati na stari, tradicionalni način dok će drugi birati baš leasing društva koja su maksimalno implementirala digitalizaciju i automatizaciju poslovanja.

Vaterfall ili Agile? Koji pristup odabrati prilikom implementacije ERP-a

Kada organizaciju počnu gledati na implementaciju ERP-a, jedno od prvih pitanja na koje je potrebno odgovoriti nakon što se odredi koju će se ERP implementirati je koji pristup upravljanja implementacijom će se izabrati. Iako postoji prilični broj uvijek potrebnih koraka koje je potrebno poduzeti za uspješnu implementaciju ERP sustava, pristupi koji se mogu poduzeti kako…

Metode financijskog odlučivanja

Pravila budžetiranja kapitala određuju određene kriterije kojima se prihvaćaju ili odbacuju pojedinačni projekti. Danas se primjenjuje više metoda financijskog odlučivanja: Razdoblje ili period povrata, Diskontirano razdoblje povrata, Čista sadašnja vrijednost, Interna stopa profitabilnosti Indeks profitabilnosti, Kriterij anuiteta, itd. RAZDOBLJE ili PERIOD POVRATA Razdoblje ili period povrata (payback period) najjednostavniji je kriterij financijskog odlučivanja o realnim…

GAAP VS. IFRS

Ključne razlike Računovodstveni standardi ključni su za osiguravanje točnosti financijskih informacija kao i poslovnih izvještaja tvrtke. Računovodstveni standardi se kontinuirano proširuju, a njihova svrha je omogućiti da se bilance, računi dobiti i gubitka kao i sadržaj godišnjih izvještaja mogu usporediti na međunarodnoj razini. Pomoću računovodstvenih standarada nastoji se prije svega prikazati istinit i objektivan pogled…

AR vs VR, pa AR+VR=MR, i na kraju AR+VR+MR=XR

Većina ljudi ne zna odgovore na ova pitanja. U nastavku su ukratko objašnjeni kako bi nam postali bliži i jasniji. AR (augmented reality) = proširena stvarnost AR tehnologija omogućuje nam da putem aplikacije kroz zaslon nekog uređaja, najčešće mobilnog telefona, vidimo elemente koji ne postoje u stvarnom životu. Ti elementi proširuju stvarnost oko nas, ali…

Hoće li Z-generacija povećati korištenje leasinga opreme (Equipment Leasing)

Vremena se mijenjaju. Tako je i s radnom snagom. Znamo kako promjene radne snage utječu na poslovanje na mnogim razinama. Najstariji pripadnici generacije Z, rođeni od 1996-2010., započinju svoju karijeru, dok se pripadnici generacije Y premještaju na upravljačke položaje. Očekuje se kako će sadašnje korporativne vrijednosti vrlo skoro biti radikalno preoblikovane idealima koji promiču predstavnici…