Robotska automatizacija poslovnih procesa

Robotska automatizacija procesa (Robotic Process Automation ili RPA) je tehnologija je koja omogućuje  konfiguriranje računalnog softvera ili “robota” za oponašanje i integraciju akcija ljudske interakcije unutar digitalnih sustava za izvršavanje poslovnog procesa.