Najjednostavnije rečeno poslovni procesi opisuju način na koji se nešto u organizaciji radi. Jedna od znanstvenih definicija opisuje poslovni proces kao niz logički povezanih aktivnosti koje koriste resurse poduzeća, a čiji je krajnji cilj zadovoljenje potreba kupaca/potrošača za proizvodima ili uslugama odgovarajuće kvalitete i cijene, u adekvatnom vremenskom roku, uz istovremeno ostvarivanje neke vrijednosti.

Svaki poslovni proces ima svoja osnovna obilježja kao što su:

  • svaki proces ima svrhu,
  • svaki proces ima vlasnika,
  • svaki proces ima početak i završetak,
  • u proces ulaze inputi, a izlaze outputi,
  • proces je sastavljen od sekvencijski izvedivih aktivnosti,
  • na temelju ulaza i izlaza procesa lako se utvrđuje uspješnost procesa,
  • kako bi proces opstao treba imati poznate unutarnje i vanjske dobavljače i potrošače,
  • unaprjeđenje procesa je neizbježno.

Svaka organizacija je definirana s puno poslovnih procesa koji opisuju način na koji organizacija provodi svoje poslovanje. Neki procesi su ključni za poslovanje organizacije i čine njenu komparativnu prednost. Neki nisu toliko ključni, ali su i dalje bitni za njeno funkcioniranje.

Upravljanje poslovnim procesima kombinira menadžerski pristup sa odgovarajućom tehnologijom u cilju poboljšavanja performansi poduzeća. Upravljanje poslovnim procesima (eng. Business Process Management, BPM) je sustavan pristup poboljšavanja poslovanja temeljen na oblikovanju, mjerenju, analizi, poboljšanju i upravljanju procesima.

Upravljanje poslovnim procesima se oslanja na poslovni pristup upravljanja promjenama zbog unapređivanja poslovnih procesa s konačnim ciljem ostvarenja poslovnih ciljeva, pri čemu promjene obuhvaćaju cijeli životni ciklus procesa: od definiranja i modeliranja do izvođenja, analize i optimizacije procesa.