U današnjem konkurentnom proizvodnom okruženju važnije je nego ikad koristiti informacijsku tehnologiju (IT) kako bi se povećala učinkovitost kroz sve faze proizvodnog procesa. Primjena odgovarajučeg proizvodnog softvera – bilo softvera za planiranje proizvodnih resursa (Material Requirements Planning ili MRP) ili softvera za planiranja i zakazivanje proizvodnje (Production Planning & Scheduling) – posebno je važna kada je u pitanju planiranje.

Planiranje zahtjeva za materijalima (Material Requirements Planning ili MRP) je sustav koji vrši proračun materijala i komponenti potrebnih za proizvodnju nekog proizvoda.

Planiranje zahtjeva za materijalima sastoji se od četiri osnovna koraka: 1. evidentiranja, identificiranja i prikupljanja potrebnih zaliha materijala i komponenata koje se nalaze na skladištu, 2. identificiranja dodatnih materijala i komponenti koji su potrebni za proizvodnju nekog proizvoda, te 3. zakazivanje njihove pravovremene nabave, te 4. proizvodnje nekog proizvoda u odgovorajućoj količini ili vrijednosti.

MRP koristi podatke sa sastavnice (Bill of Materials ili BOM) na kojem se nalazi popis svih materijala i komponenti potrebnih za izradu nekog proizvoda, zajedno s njihovim količinama, podatke o stanju na skladištu kao i raspored proizvodnje (ukoliko postoji fazni pristup) za izračunavanje potrebnih materijala i točnih vremena kada će oni biti potrebni tijekom procesa proizvodnje.

Sastavnica je najvažniji dokument za kvalitetno i optimalno planiranje proizvodnih resursa ali i za optimalno planiranje i zakazivanje proizovdnje.

MRP je koristan u svakoj proizvodnji, kako u onoj kojoj su konačni proizvodi mjere u nekoj jedinici mjere kao što su npr. vijci, čipovi ili automobili tako i za preradu koja rezultira skupnim proizvodima kao što su npr. kemikalije, bezalkoholna pića ili deterdženti koji se ne mogu zasebno prebrojati ili rastaviti na sastavne dijelove.

Primarni cilj MRP-a je osigurati da sav potreban materijal i komponente budu dostupni kada je to potrebno u procesu proizvodnje kako bi se proizvodnja mogla odvijati po planu.

Učinkovito upravljanje i optimizacija zaliha još je jedan cilj MRP-a. Iako je MRP osmišljen kako bi osigurao adekvatan materijal u traženom vremenu, organizacija može biti u iskušenju da drži više zaliha nego što je potrebno, povećavajući tako troškove zaliha.

Ukoliko MRP proširimo i nadogradimo s funkcionalnošću planiranja i zakazivanja proizvodnje (Production Planning & Scheduling) tada se može poboljšati učinkovitost proizvodnje upotrebom preciznog rasporeda za optimizaciju upotrebe opreme i radnika.

Slika 1 – razlika između MRP i Production Planning & Scheduling

Razlika između MRP I i MRP II

MRP I i MRP II pomaže odgovoriti na četiri osnovna pitanja proizvodnje:

Što proizvodimo?
Što nabavljamo?
Kada nabavljamo?
Kada proizvesti?

Tijekom godina dobavljači softvera pokušali su uvođenjem nekih specifičnih funkcionalnosti napraviti razliku između MRP i sustava planiranja i zakazivanja proizvodnje (Production Planning & Scheduling). Takav pristup stvorio je pretjeranu, a vrlo često i zbunjujuću terminologiju softverskih pojmova.

Postoje dvije verzije MRP softvera: 1. softver za planiranje materijalnih potreba (MRP I), i 2. softver za planiranje proizvodnih resursa (MRP II) što je u suštitini MRP I nadograđen s funkcionalnošću planiranja i zakazivanja proizvodnje (Production Planning & Scheduling).

Slika 2 – razlika funkcionalnosti između MRP I, MRP II i ERP

Najvažnija sposobnost MRP je automatiziranja nekoliko ključnih funkcija planiranja – kao što su npr. kontrola zaliha i predviđanje potreba materijala za proizvodnju. Također, MRP nudi proizvođačima neku razinu pregleda proizvodnje za svaku pojedinačnu fazu proizvodnje.

Naravno, MRP izvodi više od samo kontrole zaliha i funkcija predviđanja potreba za materijalom. MRP pokriva sve od osmišljavanja i dizajniranja proizvoda do planiranja proizvodnje.

Na primjer, nakon što je proizvod dizajniran MRP sustav započinje planiranje i nabavljanje potrebnih materijala za pokretanje proizvodnje i konačno dovršetak posla. Tijekom tog procesa softver automatizira ključne korake, kao što su:

  • Utvrđivanje dostupnih zaliha na skladištu,
  • Utvrđivanje materijala koji se ne nalaze na zalihi,
  • Usporedba vremena proizvodnje kako bi se materijali pravovremeno naručili i isporučili u proizvodnju,
  • Kreiranje ukupnog vremena proizvodnje kako bi se moglo planirati vrijeme potrebno za ispourku gotivih proizvoda.

Kao što je već navedeno proizvodnja s upotrebom MRP dobro funkcionira kod proizvođača koji imaju ili velike serije (tj. velike količine istih ili sličnih proizvoda) ili samo nekoliko proizvoda u proizvodnom programu. Drugim riječima, MRP je idealan za organizacije kao što su to veliko serijski proizvođači automobila koji imaju relativno predvidljive krivulje potražnje i male varijacije u zahtjevima proizvodnje.

Međutim, MRP ima otežano planiranje proizvodnje kada se količine narudžbe često mijenjaju ili postoji varijacija u vrsti proizvoda koji se proizvode. Kao primjer ovakve proizvodnje mogu se navesti npr. velike tiskare koje proizvode sve moguće tiskane proizvode od bilježnica do tiska knjiga ili kreditnih kartica ili nekih specijalnih tiskanih proizvoda kao npr. putovnica čije planiranje je teško predvidjeti.

MRP II je suštinski nadogradnja dodatnih funkcionalnosti na MRP I te uključuje iste alate za planiranje i upravljanje zalihama, ali dodaje funkcionalnost za predviđanje potražnje, upravljanje kapacitetima, povećanje kvalitete i još mnogo toga dodatnog što MRP I nema.

Slika 3 – dpdatna razlika funkcionalnosti između MRP I, MRP II i ERP

Ukoliko u MRP I ili u MRP II softveru nedostaje neka od širih funkcionalnosti tada je došlo vrijeme da se potraži odgovrajući ERP sustav. ERP sustavi se smatraju “nasljednicima” softvera MRP II.

ERP sustavi uključuju module koje su izvan samog okvira proizvodnje. One mogu uključivati sve aktivnosti neke organizacije, od upravljanja ljudskim resursima, prodaje, nabave, odnosa s kupcima do računovodstva, upravljanja projektima i upravljanja imovinom u organizaciji.

Za neke manje proizvodne organizacije ERP sustav može biti pretjerno kompleksan, ali za veće proizvodne organizacije ERP sustav je apsolutno neophodan.

Velike proizvodne organizacije obično imaju puno “pokretnih” dijelova unutar svojih organizacija. Dakle, oni mogu imati veliku korist od potpuno integriranog sustava koji ne samo da pruža preciznu vidljivost u proizvodnim procesima, već i podržava važne aspekte vođenja poslovanja.

MRP funkcionalnosti, bez obzira na početak razvoja sredinom 1960-ih i nadalje su iznimno popularni i korisni među proizvodnim organizacijama iz više razloga. Prije svega, to je sposobnost automatizacije nekoliko ključnih funkcija planiranja, poput npr. kontrole zaliha i predviđanja proizvodnje. MRP također pruža proizvođačima određenu razinu pregleda nad procesom proizvodnje za svaku pojedinačnu fazu proizvodnje. Npr. ukoliko se neki proizvod izrađuje u fazama tada se putem MRP jasno vidi stanje u svakoj fazi.

Naravno, MRP sustav obavlja više od funkcije kontrole zaliha i predviđanja proizvodnje obzirom kako obuhvaća sve, od dizajniranja proizvoda do planiranja proizvodnje i zakazivanja resursa za samu proizvodnju. Na primjer, nakon dizajniranja proizvoda sustav počinje planirati i prikupljati potrebne materijale za proizvodnju.

Najznačajniji nedostatak MRP sustava je pretpostavka kako je kapacitet postrojenja neograničen ili planiranje samo jednog scenarij proizvodnje. Dakle, čak i dok se proizvodni nalozi mijenjaju, sustav MRP nastavit će slati naloge za proizvodnju, čak i kad nema razloga za proizvodnju na prethodno definiranim razinama.

Planiranje proizvodnje i zakazivanje raspoređenih resursa

Softver za planiranja i zakazivanje proizvodnje (Production Planning & Scheduling) razvijen je za rješavanje nekih nedostataka osnovnog MRP I softvera. Softver za planiranja i zakazivanje proizvodnje pokušava stvoriti što realniji raspored kada i kako proizvesti, unutar ograničenja kapaciteta opreme. Može se reći kako MRP i softver za planiranja i zakazivanje proizvodnje djeluju u sinergiji, s razlikom što se planiranje i zakazivanje proizvodnje više bavi poslovanjem i resursima, a ne materijalima.

Softver za planiranja i zakazivanje proizvodnje dizajniran je tako da proširi (ne zamijeni) funkcionalnost MRP-a na četiri osnovna načina. Konkretno, softver za planiranja i zakazivanje proizvodnje nastoji riješti slijedeće:

  1. Čimbenike trenutnih ograničenja proizvodnje, dok MRP pretpostavlja da nema proizvodnih ograničenja,
  2. Koristi složenije algoritme za modeliranje više scenarija proizvodnje, stvarajući preciznije projekcije planiranja,
  3. Prikazuje vrijeme isporuke naručenih dijelova kako bi se stvorila preciznija vremena proizvodnje,
  4. Prioritetno postavlja poslove s najvećom profitabilnosti kako bi se osiguralo da takvi poslovi budu prvi završeni.

Obzirom na promjenjive potrebe velikih proizvodnih organizacija kritično je da ovakve organizacije imaju mogućnost dinamičkog planiranja proizvodnje.

Na primjer, većina poslova kod proizvođača zrakoplova izrađena je po narudžbi i zahtijevaju nekoliko sastavnih dijelova s proizvodnim ciklusima koji bi mogli trajati nekoliko mjeseci. Ovi će proizvođači možda morati proizvoditi mnogo različitih proizvoda u malim količinama. MRP sustav može imati poteškoća u prihvaćanju varijacija proizvodnje zbog potrebe prilagodbe izračuna.

Kao i kod bilo kojeg softvera tako se i kod ovih sofisticiranih sustava planiranja mogu pojaviti nepredviđeni problemi. Ovakvi sustavi uvijek pokušavaju održati proizvodnju maksimalnim kapacitetom. Dakle, prilikom korištenja softvera za planiranja i zakazivanje proizvodnje važno je ocijeniti učinkovitost proizvodnje s profitabilnošću.

Kao što se lako može zaključiti i MRP i softver za planiranja i zakazivanje proizvodnje u osnovi za cilj imaju stvaranje boljeg i efikasnijeg procesa planiranja. Međutim, stupanj detalja s kojim se svaka aplikacija može nositi u velikoj se mjeri razlikuje. Kako bi se moglo procijeniti koja je aplikacija prikladna za koju organizaciju i njezine proizvodne operacije važno je razumjeti potrebe proizvodnih organizacija i mogućnosti softvera, kako sada tako i s nekim budućim vremenom.