Digitalna transformacija poslovanja u bankarstvu i osiguranju

Digitalna transformacija je više od uvođenja i pružanja internetskih i mobilnih usluga/funkcija. Tradicionalni pružatelji bankarskih i osiguravateljnih usluga trebaju promišljeni kombinirati brzinu digitalnih usluga i praktičnost klasičnog poslovanja sa snažnom ljudskom interakcijom između prodavatelja i korisnika/kupca u ključnim trenucima na…

Retail bankarstvo: digitalna transformacija, optimizacija i digitalizacija poslovanja

Industrija financijskih usluga zadnjih godina prolazi kroz dramatične promjene uslijed promjene ponašanja klijenata, sve većih očekivanja, širenja prodajnih kanala, poremećaja na tržištu, inovativnih proizvoda i usvajanja novih tehnologija, te konačno digitalizacije poslovanja i društva općenito. Smanjenje troškova, povećanje prihoda i…

Digitalna transformacija

Digitalna transformacija je sveobuhvatna transformacija poslovnih i organizacijskih aktivnosti, procesa, kompetencija i modela kako bi se u potpunosti ojačale promjene i mogućnosti kombinacije digitalnih tehnologija i njihov ubrzan utjecaj na cjelokupnu organizaciju. Iako se digitalna transformacija pretežno koristi u poslovnom kontekstu, ona također…

Financijske usluge

Financijske usluge uključuju bankarstvo (sekuritizacija aktive, financiranje posebnih namjena – izvoz, osobno bankarstvo; financijske konstrukcije u vanjskoj trgovini, planiranje u financijskim institucijama, financiranje društvenih djelatnosti, oporezivanje financijskih institucija, M&A financijskih institucija, upravljanje rizicima, metode konsolidacije banaka, financijski informacijski sustavi, sprječavanje…