Financijske usluge uključuju bankarstvo (sekuritizacija aktive, financiranje posebnih namjena – izvoz, osobno bankarstvo; financijske konstrukcije u vanjskoj trgovini, planiranje u financijskim institucijama, financiranje društvenih djelatnosti, oporezivanje financijskih institucija,

M&A financijskih institucija, upravljanje rizicima, metode konsolidacije banaka, financijski informacijski sustavi, sprječavanje pranja novca, budućnost bankarstva, FinTech, itd.), osiguranje (životno, neživotno, upravljanje rizicima, InsurTech, budućnost osiguranja, itd.), leasing, faktoring, mirovinske fondove, vrijednosne papire i kompletnu infrastrukturu financijskog tržišta.