UVOD

Danas u svijetu postoje tisuće različitih alata za ljudske resurse i software-skih paketa s različitim područjem primjene. Mnogi ljudi su pokušali strukturirati ove pakete prema različitim tipovima, što je rezultiralo velikim brojem nedorečenosti, konfuzija i skraćenica u upotrebi. U ovom tekstu objasnit ćemo najčešće korištene pojmove i pokušati Vas uputiti na pravi put da implementirate odgovarajući HR software-ski izbor.

Kada se prvi put stupi u interakciju s HR software-om uskoro se shvatiti da postoji čitav niz skraćenica koje se koriste za označavanje određene vrste HR sustava. Čak i između profesionalaca za ljudske resurse, kao i samih pružatelja usluga nema mnogo jedinstva u vezi s tim što sve ti pojmovi znače. Danas postoji mnogo rasprava o tome koji HR alat spada u koju kategoriju, te što je njegova stvarna funkcionalnost.

Dakle, što zapravo znači HRIS, HCM, HRMS, TMS, ATS i LMS i za što služe ovi sustavi?

HRIS

HRIS ili Human Resource Information System je najopćenitiji i najčešće upotrebljavan pojam za HR softverski paket. Ovaj termin opisuje HR sustav koji prikuplja i upravlja podacima zaposlenika. Ova vrsta software-a prvenstveno radi na podršci mnogim različitim funkcijama unutar HR odjela. Međutim, ovaj sustav utječe i određuje procese, ljude i zajednička pravila u cijeloj organizaciji. Ovi sustavi nude funkcionalnost koja zaokružuje sljedeće procese:

  • Zapošljavanje (Recruitment),
  • HR administracija (HR administration),
  • Upravljanje prisutnošću (HR attendances),
  • Upravljanje odsutnošću (HR leaves),
  • Obračun plaća (Payrolls),
  • Trening,
  • Izvješćivanje.

HCM

HCM ili Human Capital Management ili Upravljanje ljudskim kapitalom je proširena verzija HRIS-a. Općenito govoreći, HCM sustav treba sadržavati većinu prethodno spomenutih funkcionalnosti, ali bi također trebao pružati podršku za upravljanje talentima tijekom cijelog putovanja zaposlenika u nekoj tvrtki. Povrh svega, HCM sustav će najvjerojatnije koristiti veće i/ili međunarodne organizacije. To proizlazi iz činjenice da se takvi sustavi trebaju sastojati od funkcionalnosti za podršku više jezika (multilanguage) i lokalizacije ugrađene prema različitim zemljama i valutama. Jedan od poznatijih HCM sustava je modul HCM od SAP ili modul HRMS od Oracle koji su onda tako integrirani u cjelokupni ERP.

HRMS

HRMS ili Human Resources Management System ili Sustavi upravljanja ljudskim resursima su nadređena skupina odabranih pružatelja software-a za ljudske resurse koji nude širok spektar funkcionalnosti za upravljanje velikom i međunarodnom radnom snagom. Ovakvi su sustavi često kombinacija standardnog paketa, ali uz mogućnost dodavanja dodatnih modula koji donose dodatne funkcionalnosti. To omogućuje projektiranje sustava oko specifičnih potreba svake pojedine organizacije i njenih potreba. Ova vrsta software-a često dolazi s dodatnim uslugama kao što je npr. upravljanje troškova po pojedinom zaposleniku što je već dio HR controlling-a.

Potrebno je naglasiti kako nisu sve prethodno navedene funkcionalnosti nužno dio HRMS-a. Na primjer, sustavi upravljanja talentima ili sustavi učenja mogu biti manji i neovisni softverski alati, ali bi trebali imati mogućnost komuniciranja s glavnim HRMS-om. Ključno je što HRMS nudi podršku globalnoj radnoj snazi, uz kombinaciju dobro osmišljenih sustava za obračun plaća i korištenja radnog vremena uz neophodnu lokalizaciju za više zemalja.

TMS

TMS ili Talent Management System je dio ranije spomenutog HCM sustava koji je proširena verzija HRIS-a. Uz neke dodatne mogućnosti ili funkcionalnosti za upravljanje talentima kao i bolju podršku globalnoj radnoj snazi u tvrtkama koje posluju na različitim tržištima.

U nekim slučajevima u HRIS-u mogu postojati funkcionalnost za organizaciju i vođenje tečajeva i obrazovanje ili npr. coaching-om. Međutim, upravljanje talentima ide puno dalje od samog upravljanja performansi pregleda nekog zaposlenika već može nuditi i mapu tečajeva za svoje zaposlenike. Istinsko upravljanje talentima ima svoj učinak na više domena i odjela unutar tvrtke i često je strateška vježba koja se mora napraviti s cijelom tvrtkom.

TMS je software-ski sustav koji kao primarni fokus ima privlačenje vrhunskih talenata, razvoj i vođenje životnog ciklusa zaposlenika kao i maksimiziranje zadržavanja najboljih zaposlenika kao rezultat takvoga pristupa. Ovakvi sustavi često moraju komunicirati s drugim alatima za ljudske resurse ili HRIS-om kako bi razmijenili potrebne informacije o zaposlenicima. Zato prilikom podrške međunarodnoj radnoj snazi sustav mora biti u mogućnosti integrirati alat za upravljanje talentima s globalnim podacima u HRIS-u. Najpoznatiji sustavi su SAP SuccessFactors, zatim Oracle Taleo Cloud Service, te Recruitee.

ATS

ATS ili Applicant Tracking Software ili Softver za praćenje potencijalnih zaposlenika (aplikanata) je grupa HR software-skih alata koji pomaže tvrtki privući i zaposliti potencijalne kandidate. Ova vrsta softvera često ima integracije s različitim radnim pločama (npr., Linkedin, itd.) kako bi oglasila otvorena radna mjesta i često može generirati jedinstvenu stranicu ili okruženje za tvrtku da smjesti sva svoja slobodna radna mjesta u jednom kruženju.

ATS je često neovisni softverski alat (npr. Recruitee) ili se može integrirati kao dio većeg paketa HRIS, HCM ili HRMS. Neki HR-alati imaju uži fokus i podupiru određene dijelove koji su dio procesa zapošljavanja, npr. Talmundo je proizvod koji će vam pomoći uspješno zapošljavanje novih zaposlenika.

LMS

LMS ili Learning Management System je posebna kategorija HR softvera koja podržava različite vrste tečajeva, edukaciju i prilagodljive nastavne metode. S jedne strane postoje alati koji pomažu zaposlenicima da prate tečajeve ili uče različite vještine dok s druge strane postoje sustavi koji su izgrađeni za testiranje znanja ili za planiranje igara i zagonetki kako bi se zaposlenici upoznali s tvrtkom ili određenim radnim procesom.

Vrlo često ovakvi software-ski sustavi koriste gamifikaciju (uvođenje komponenti igara poput redovitog software-a kako bi se potaknulo dovršavanje zarađivanjem bodova ili osvajanje nagrada). Ovakav software se uglavnom koristi za praćenje ciljeva ili KPI-a oko različitih uloga i mogućnost definiranja radnih procesa učenja u različitim ulogama ili funkcionalnim zahtjevima.