Na današnjim tržištima koja se stalno mijenjaju, razvijaju i konsolidiraju organizacije se moraju prilagoditi novim izazovima i promjenama sukladno željama i potrebama potrošača.

Većina velikih i srednjih organizacija ima vrlo složenu organizacijsku strukturu te zato moraju biti sigurni kako će im relevantni podaci uvijek biti dostupni. Za rješavanje ovakvih izazova razvijeni su kompleksni programi za planiranje resursa (Enterprise Resources Planing ili ERP) koji integriraju pojedinačne programe/module različitih poslovnih funkcija (npr. prodaja, nabava, skladištenje, računovodstvo, HR, itd.) u organizaciji u cjelovito IT rješenje.

Danas ERP igra vitalnu ulogu u upravljanju lancima opskrbe (Supply Chain Management ili SCM) jer postoji stalna potreba za interakcijom s brojnim dobavljačima i drugim poslovnim partnerima. Ovakav pristup zauzvrat omogućuje da se isporučitelji ERP-a sve više koncentriraju na rješenja za integraciju opskrbnog lanca unutar neke organizacije.

Najvažnija funkcija ERP-a je integracija. ERP integrira podatke i procese iz svih poslovnih funkcija organizacije. Cilj SCM je maksimiziranje stvaranja vrijednosti za potrošaća po najnižim troškovima.

Aktivnosti u području SCM-a kreću se od planiranja i izvršenja na razini lanca, čime se prikazuje, koordinira i optimizira protok materijala i informacija do konačno strategije opskrbe lanca i dizajna. Razvoj strategije SCM obuhvaća, primjerice, razvoj lanaca opskrbe s najprikladnijim i najinovativnijim lancima partnera, najveću agilnost, najnižu vjerojatnost poremećaja, najniži mogući utjecaj na okoliš i najbolje moguće radne uvjete.

SCM čini opskrbne lance brže, povoljnije, jeftinije, inovativnije, čvršće, više agilnije, te više održive. Time se postiže optimiziranje tokova dobara i usluga,

U još ne tako davnoj prošlosti govorilo se samo o SCM kojeg zbog neprestanog razvoja mogućnosti SCM danas zovemo SCM 1.0. Supply Chain Management 1.0 ograničen je isključivo na izvršenje, dok danas govorimo o tzv. SCM 2.0 koji je suštinska nadogradnja SCM 1.0 te obuhvaća cjelokupni dizajn opskrbnog lanca. Na taj način, vrijednosti i procesi koji se koriste u lanacu opskrbe su brži i više korisnički-friendly. SCM 2.0 također čini opskrbne lance jeftinijim, inovativnijim, pametnijim, čvrščim, više agilnijim i dugoročno održivijim.

Danas se već počinje govoriti o SCM 4.0 koji svoje uporište ima u Industrija 4.0 te novim tehnologijama kao što je to Internet of Things ili IoT ili digitalna transformacija poslovanja.

Osnove Supply Chain Management-a

Upravljanje lancem opskrbe (SCM) definira se kao upravljanje protokom robe i usluga, što uključuje kretanje i skladištenje sirovina, zaliha, različite obrade u procesima kao i kretanje gotovih proizvoda od mjesta nastanka do točke potrošnje.

Za proizvodne organizacije upravljanje opskrbnim lancem je izuzetno važno, te ponekad može predstavljati najvažniju komparativnu prednost u odnosu na konkurenciju.

Kako je rečeno, ERP igra vitalnu ulogu u SCM-u i stekao je ogromnu popularnost u modernim organizacijama. Mnoga recentna istraživanja pokazuju kako postoji pozitivan i značajan odnos između ERP sustava (integracija, upravljanje materijalima, planiranje proizvodnje i kontrola) i performansi SCM-a.

Uspješna implementacija i učinkovito korištenje ERP-a može doprinijeti poboljšanju performansi SCM-a na više načina kao što su npr. integriranje internih poslovnih procesa, poboljšanje protoka informacija među različitim odjelima unutar tvrtke, poboljšanje odnosa unutar tvrtke, kao i učinkovitija suradnja s dobavljačima, kupcima i partnerima u lancu opskrbe.

Lanac opskrbe sastoji se od dobavljača, proizvođača, distributera, prodavača i kupaca. Cilj mu je uskladiti ponudu i potražnju kako bi se ostvarila željena profitabilnost proizvoda i usluga. SCM uključuje planiranje, provođenje, kontrolu i nadzor opskrbnih aktivnosti. Svrha SCM je poboljšati povjerenje i suradnju među partnerima u lancu opskrbe.

Integriranim procesom stvaranja vrijednosti mora se upravljati od materijalne nabave do isporuke proizvoda krajnjim kupcima, a to se učinkovito može postići samo putem ERP-a.

Razlika između logistike i SCM

Do nedavno su ova dva pojma korištena kao sinonimi što se danas uvelike promijenilo. SCM za razliku od logistike, nadilazi okvire pojedinačne organizacije. SCM baš kao i logistika bavi se planiranjem i organizacijom tijekova materijala/proizvoda duž procesnih faza opskrbnog lanca.

Oba pojma usmjerena su na povećanje koristi za kupca (učinkovitost) i poboljšanje omjera troškova i koristi u cijelom poslovnom sustavu neke organizacije.

Moderno shvaćanje SCM ide korak dalje od logistike posebno u području transporta i skladištenja unutar same organizacije. SCM izričito uključuje organizaciju i koordinaciju autonomnih poslovnih jedinica unutar lanca vrijednosti.

Fokus je na umrežavanju različitih organizacija svih poslovnih procesa i njihovo povezivanje kroz sva područja poslovne administracije poput prodaje, nabave, proizvodnje, distribucije, marketinga, računovodstva, itd. SCM je usredotočen na strateške aspekte funkcionalnih područja dok provedbena ili taktička pitanja prepušta pojedinim sudionicima.

Prednosti ERP-a u upravljanju lancima opskrbe

1. Poboljšana efikasnost (Improved Efficiency),
2. Praćenje narudžbe (Order Tracking),
3. Pomoć u odlučivanju (Helps in Decision making),
4. Smanjivanje kašnjenja (Minimize the Delays),
5. Poboljšana produktivnost (Improves Productivity),
6. Eliminacija pogrešaka (Eliminate Errors),
7. Optimizacija zaliha (Inventory Optimization),
8. Smanjivanje troškove (Reduce Cost).

Primjer upravljanja lancem opskrbe u Inditex/Zari

Kako uspješno funkcionira lanac opskrbe ili SCM pokazuje primjer poznate tvrtke Inditex koja je jedna od najvećih tekstilnih tvrtki na svijetu sa sjedištem u Arteixu (Španjolska) koja upravlja brandom Zara. Postoje mnoge studije slučaja o uspješnosti modela Inditex koje vrijedi proučiti.

Opće je poznato kako mnogi modni brandovi svoju proizvodnju premještaju u Kinu. Proizvodnja u Kini smanjuje troškove, ali bitno otežava upravljanje opskrbnim lancem zbog dugačkih i dosta sporih (brodski prijevoz) kao i nefleksibilnih transportnih mogućnosti.

Danas su modni trendovi vrlo kratkotrajni. Ono što danas potrošači traže sutra će biti već nešto potpunk drugo, a takvo zadovoljavanje potrošačkih želja traži iznimno brzu reakciju proizvođača. Putovanje tereta kontejnerskim brodovima preko pola svijeta komplicira princip brze mode (Fast Fashion).

Suprotno mnogim drugim organizacijama iz tekstilne industrije, Inditex kupuje više od polovice svojih proizvoda lokalno, npr. iz Španjolske, Portugala i Maroka. Troškovi proizvodnje su veći nego u Kini, ali kraći opskrbni lanci omogućuju im brže reagiranje na trendove i želje potrošača. Zara više ne spekulira o posljednjoj modi već Zara kreira ono što je moderno i na taj način kontrolira svoj opskrbni lanac.

Proizvodnja ne započinje dok nije potpuno izvjesno što potrošač zapravo traži i želi, odnosno što će kupiti i tek kada se jasno utvrde želje i potrebe potrošača proizvodnja se pokreće. Proizvodi se prodaju po punoj cijeni, nema nekih velikih prodajnih akcija, zbog čega ne pati profitabilnost poslovanja, a zalihe ostaju minimalne čime se dodatno štedi u poslovanju.

Tri vrste tijeka u SCM-u

Tijek materijala (Material flow) je fizički protok koji predstavlja kretanje proizvoda od dobavljača do kupca kao i kretanje proizvoda od kupca do dobavljača u slučaevima kao što su nor. servisiranje, popravak, itd.

Tijek informacija (Information flow) predstavlja informacije o potrebama kapaciteta, praćenja narudžbi, kao i rasporedu isporuka.

Financijski tijek (Financial flow) predstavlja uvjete kredita, fakture i druge oblike vlasništva nad robom. Za ovaj protok potrebna je najviša razina suradnje između članova opskrbnog lanca.

Supply Chain Management (SCM) u ERP-u

SCM u ERP-u čine slijedeće cjeline:

Upravljanje zalihama

Za početak, ERP sustavi koji imaju SCM integraciju imaju koristi od sveobuhvatnog sustava praćenja zaliha koji će pomoći poslovnoj kontroli i upravljanju zalihama ulaznih materijala, ali i zalihama poluproizvoda i gotovih proizvoda.

Pomoću integriranog SCM unutar cjelovitog ERP-a organizacije mogu organizirati i kategorizirati svoj inventar, bolje upravljati relevantnim podacima skladišta, te bilježiti različita kretanja materijala i proizvoda. Takav postupak SCM managerima omogućuje bolje razumijevanje zaliha, npr. što je isporučeno, čega nema ili kolika je zaliha te gdje je zaliha u svakom trenutku.

Globalna vidljivost

Budući kako ERP sustavi djeluju kao „All-in-one sustav“ za sve potrebe praćenja i evidentiranja ERP pruža cjeloviti i konsolidiran pogled na cijeli lanac opskrbe što omogućuje organizacijama donošenje kvalitetnijih odluka oko naručivanja, kupovine, raspolaganja materijalima i proizvodima.

ERP omogućuje proizvođačima pojedinosti o tome kako i gdje se zaliha nalazi u lancu opskrbe, omogućuje im da komuniciraju s kupcima s većim povjerenjem u svoje narudžbe. Uz to, manageri i rukovoditelji viših razina imaju veći nadzor nad svakim dijelom lanca opskrbe integriranim u ERP rješenje kako bi mogli brže prepoznati probleme i pronalaziti rješenja.

Izvještavanje u stvarnom vremenu

Manualno izvještavanje zbog rjeđe učestalosti uvijek ima veći rizik od automatksog izvješćivanja zbog napornog ručnog postupka kao i povećane mogućnosti pogreške potrebne za prikupljanje podataka.

Ovakav manualni postupak vrlo često dovodi do loših odluka, jer su takve odluke donesene na osnovi zastarjelih i/ili netočnih informacija. Nakon što se pređe na integrirani SCM u ERP sustavu dobije se pristup relevantnim podacima u stvarnom vremenu o učinku tvrtke, kao i o ažurnom stanju u lancima opskrbe.

SCM integracija omogućuje managementu da bolje prati kretanje proizvoda/zaliha, kao i mogućnost da koristi relevantne podatke za poboljšanje operativne učinkovitosti.

Izvedba dobavljača

ERP sustavi olakšavaju organizacijama mjerenje kvantitativnih i kvalitativnih faktora pojedinih dobavljača putem mjernih podataka kao što su: vrijeme ciklusa, troškovi, uska grla, stope pogreške, itd. S druge strane pomažu u donošenju boljih i relevantnijih poslovnih odluka, te poboljšavaju ukupne performanse.

Planiranje zahtjeva za materijale

Planiranje zahtjeva za materijalom (Material Requirements Planning ili MRP) odnosi se na sustav planiranja i upravljanja zalihama za uspješnije upravljanje proizvodnim procesima. Na ERP sustav se danas gleda kao na produžetak planiranja zahtjevima za materijalom, a integriranje SCM modula u ERP može samo poboljšati MRP značajku. Integrirannje SCM u ERP kreira sveobuhvatni sustav upravljanja koji omogućava integraciju transakcija, planiranja materijala i svih ostalih funkcija proizvodnje u jedinstveni sustav.

Sprječavanje rizika i prijevara

Dobar ERP sustav može spriječiti prijevaru i krađu omogučavajući potpunu vidljivost u procesima i olakšavajući korisnicima pristup i razmjenu podataka u realnom vremenu. ERP pomaže u osiguravanju poštivanja zakonskih zahtjeva i pravila. Uz već navedene prednosti integracija SCM u ERP također može povećati fleksibilnost opskrbnog lanca, te srazmjerno lako povezati važne informacije s drugim poslovnim aplikacijama čime se povećava integracija i smanjuju troškovi.