Ljudski resursi (HR)

Odjeli ljudskih resursa u tvrtkama danas se fokusiraju na rast i razvoj zaposlenika jer su upravo oni najbolji predstavnici svojih poslodavaca. Ljudski resursi kao organizacijska kompetencija moraju prerasti svoju tradicionalnu administrativnu ulogu i integrirati najbolje prakse iz širokog pojasa organizacijskih…

Digitalna transformacija (DT) i Upravljanje poslovnim procesima (BPM)

Digitalna transformacija (DT) je integracija digitalne tehnologije u sva područja poslovanja neke organizacije. DT se manifestira u temeljnoj promjeni načina rada i isporuke vrijednosti kupcima. To je također kulturna promjena koja zahtijeva od organizacija konstantno vođenje promjena, eksperimentiranje, pa čak…

Koraci za uspješno mapiranje poslovnih procesa (Business process mapping, BPM)

Velika većina organizacija upravljanje poslovnim procesima ili Business Process Management (BPM) smatra izuzetno važnim zbog sve većeg utjecaja na profitabilnost poslovanja. Osim ostvarivanja veće ptofitabilnosti u poslovanju, postoje i neke druge važne prednosti koje pruža BPM kao što su: Poslovna agilnost – svaka organizacija koja…